שימו לב: לוח הזמנים המופיע בעמוד נמצא כאן לנוחותכם ולבהירות התהליך. לוח הזמנים המחייב והמפורט ביותר הוא זה המופיע במסמכי הליך הדיאדה.

7/9/2020 פתיחת הליך הדיאדה לקבלת הצעות
פתיחת הדיאדה לקבלת הצעות (מקדמיות ומלאות)

הדיאדה תיפתח לקבלת הצעות מקדמיות מהירות (לפרטים לחצו פה). אין מגבלה על מי יכול להגיש הצעה מקדמית או על מספר ההצעות שניתן להגיש. תשובות תקבלו בתוך עד 10 ימים מההגשה.

15/9/2020 מפגש מתעניינים ראשון
כינוס מתעניינים - בזום

מפגש וירטואלי של המתעניינים, בו נציג את מהלך הדיאדה, את העומדים מאחוריו ואת התהליך. אנחנו מעודדים כל מי ששוקל הגשה לקחת חלק במפגש המתעניינים. להרשמה: לחצו כאן.

12/10/2020 מפגש מתעניינים שני
כינוס מתעניינים שני - בזום
מפגש וירטואלי של המתעניינים, בו נציג את מהלך הדיאדה, את העומדים מאחוריו ואת התהליך. אנחנו מעודדים כל מי ששוקל הגשה לקחת חלק במפגש המתעניינים. קישור להרשמה יפורסם בהמשך
13/10/2020 סיום קבלת שאלות
סיום קבלת שאלות

מועד אחרון לשאול שאלות לגבי המכרז (דרך מערכת המשיק)

18/10/2020 פרסום תשובות לשאלות
פרסום תשובות לשאלות

מועד קבלת התשובות באשר לשאלות שיוגשו הנוגעות להליך ההגשה

21/10/2020 סיום קבלת הצעות מקדמיות מהירות
תאריך אחרון להגשת הצעות מקדמיות

אחרי תאריך זה, לא נוכל לקבל עוד הצעות מקדמיות וההגשה תישאר פתוחה להגשות מלאות עבור מי שהוזמן למלא הצעה מלאה, כלומר שהצעתו הראשונית התקבלה.

30/10/2020 סיום קבלת הצעות
סגירת תיבת המכרז ונעילת שלב קבלת ההצעות בהליך הדיאדה

ביום זה בשעה 12:00 בצהריים שעון ישראל, תסתיים קבלת הצעות מכל סוג להליך הדיאדה

ינואר 2020 קבלת תשובות ויצירת קשר עם המציעים
קבלת תשובות ויצירת קשר עם המציעים

לקראת סוף חודש ינואר תתקבלנה החלטות וימסרו תשובות למציעים. עם אלה שיקבלו מימון למיזמים יכתב ויחתם הסכם עבודה בהתאם לאבני הדרך במיזם.

פברואר 2020
תחילת עבודת המיזמים