שימו לב: לוח הזמנים המופיע בעמוד נמצא כאן לנוחותכם ולבהירות התהליך. לוח הזמנים המחייב והמפורט ביותר הוא זה המופיע במסמכי הליך הדיאדה.

פתיחת הדיאדה לקבלת הצעות (מקדמיות ומלאות)

הדיאדה תיפתח לקבלת הצעות מקדמיות מהירות (לפרטים לחצו פה). אין מגבלה על מי יכול להגיש הצעה מקדמית או על מספר ההצעות שניתן להגיש. תשובות תקבלו בתוך עד 10 ימים מההגשה.

כינוס מתעניינים - בזום

מפגש וירטואלי של המתעניינים, בו נציג את מהלך הדיאדה, את העומדים מאחוריו ואת התהליך. אנחנו מעודדים כל מי ששוקל הגשה לקחת חלק במפגש המתעניינים. להרשמה: לחצו כאן.

כינוס מתעניינים שני - בזום
מפגש וירטואלי של המתעניינים, בו נציג את מהלך הדיאדה, את העומדים מאחוריו ואת התהליך. אנחנו מעודדים כל מי ששוקל הגשה לקחת חלק במפגש המתעניינים. קישור להרשמה יפורסם בהמשך
סיום קבלת שאלות

מועד אחרון לשאול שאלות לגבי המכרז (דרך מערכת המשיק)

פרסום תשובות לשאלות

מועד קבלת התשובות באשר לשאלות שיוגשו הנוגעות להליך ההגשה

תאריך אחרון להגשת הצעות מקדמיות

אחרי תאריך זה, לא נוכל לקבל עוד הצעות מקדמיות וההגשה תישאר פתוחה להגשות מלאות עבור מי שהוזמן למלא הצעה מלאה, כלומר שהצעתו הראשונית התקבלה.

סגירת תיבת המכרז ונעילת שלב קבלת ההצעות בהליך הדיאדה

ביום זה בשעה 12:00 בצהריים שעון ישראל, תסתיים קבלת הצעות מכל סוג להליך הדיאדה

קבלת תשובות ויצירת קשר עם המציעים

לקראת סוף חודש ינואר תתקבלנה החלטות וימסרו תשובות למציעים. עם אלה שיקבלו מימון למיזמים יכתב ויחתם הסכם עבודה בהתאם לאבני הדרך במיזם.

תחילת עבודת המיזמים