שלבי ההליך- Step by step

הגשה מקדמית מהירה

מה עליי לעשות?

לכתוב תיאור של הפיתוח וההצעה

מה משך השלב הזה? כמה זמן זה ייקח?

כשעתיים פלוס מינוס. תשובה תתקבל בתוך  10 ימים או פחות. ניתן להגיש הצעות  ראשוניות עד  21/10/2020

מה אוכל לקבל?

 הזמנה להגשת הצעה מלאה 

הצעה מלאה

מה עליי לעשות?

לכתוב הצעה מלאה הכוללת תקציב ותוכנית עבודה

מה משך השלב הזה? כמה זמן זה ייקח?

ניתן להגיש הצעה מרגע קבלת ההזמנה ועד 30/10/2020. אנחנו ממליצים לשלוח הצעה מקדמית בשלב מוקדם ככל הניתן, כדי להשאיר לעצמכם זמן לכתוב הצעה מלאה בנחת.

מה אוכל לקבל?

הזמנה לבצע פיילוט יישומי והשתתפות במימונו

פיילוט יישומי

מה עליי לעשות?

להתחיל לעבוד עם אוכלוסיית היעד על בסיס דגם היתכנות של המוצר או השירות

מה משך השלב הזה? כמה זמן זה ייקח?

בין 2-6 חודשים

מה אוכל לקבל?

מימון לתקופת הפיילוט של עד 300,000 ₪, הזמנה להרחבה

מהלך הרחבה

מה עליי לעשות?

לפתח את השירות או המוצר במלואו

מה משך השלב הזה? כמה זמן זה ייקח?

6-12  חודשים

מה אוכל לקבל?

מימון לפיתוח של עד 750,000 ₪ שהם עד 80%  מתקציבו המאושר

    *בכפוף לעמידה בתנאי המכרז 

   *המידע באתר מובא לידיעה בלבד. תנאי המכרז המלאים מופיעים במסמכי המכרז