אנחנו מזמינים יזמים ויזמיות שמפתחים פתרונות לצרכים חברתיים, לקבל מימון וסיוע בשלבי הפיתוח הראשונים

 *המימון למיזמים מתאימים עד 1,050,000 שקלים ממקור ציבורי ופרטי משולב וללא אקוויטי. 

"דיאדה" הינו פרויקט משותף של משרד העבודה, הרווחה והשרותים החברתיים, מטה ישראל דיגיטלית, החשב הכללי במשרד האוצר וגו'ינט אלכא,
בשיתוף הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון (ישראל).

מהו הליך הדיאדה?

הליך "דיאדה" הינו הליך לתמיכה בפיתוח חדשנות טכנולוגית בשירות החברה, שמטרתו הסבה מהירה של טכנולוגיות חדשניות קיימות למענה על צרכים שאין להם כיום מענה מספק. המוצרים שיפותחו מיועדים לשמש אנשים עם מוגבלות, אנשים מאוכלוסיות סיכון, ובמיוחד אלו הנמצאים בבידוד ואוכלוסיות מוחלשות כתוצאה ממצב חברתי, גאוגרפי או כלכלי. 

מודל הדיאדה (צמד) נועד לחבר בין יזמים הנגישים אל הטכנולוגיה הקיימת ובין מומחי צורך (כל ארגון או אדם שלהם ידע ונגישות משמעותית אל אוכלוסיות היעד).

דיאדה

[שם עצם]
dy·ad | \ ˈdī-ˌad , -əd \
  1. זוג: קבוצה של שני פריטים שונים אשר מקיימים אינטראקציה ביניהם.
  2. צמד: שני יחידים, כדוגמת בעל ואשה, שביניהם מערכת יחסים משמעותית

מה אנחנו מחפשים?

המציעים
משתתפים ומשתתפות שהם:
  • יזמים או חברות עם נסיון עסקי
  • מוצרים בשלב רעיון או POC
  • שיתוף פעולה עם עמותה, אירגון או אדם שהם מומחי צורך
ההגשה היא במבנה זוגי. בין אם אתם כבר עובדים ביחד, או שתיצרו את החיבור למען הפרויקט.
המציעים יכולים להיות היזמים או מומחי הצורך.
ההצעות

פיתוחים שעונים על צרכים של אחד או יותר מתוך:

  • אוכלוסיות הנמצאות בבידוד בעקבות משבר הקורונה,
  • אנשים עם מוגבלות,
  • אנשים באוכלוסיות סיכון,
  • אוכלוסיות מוחלשות מסיבות חברתיות או גאוגרפיות

אנחנו ממוקדים בעבודה מהירה – פיילוטים שיוצאים לשטח בתוך שבועות ספורים תוך כדי הפיתוח.

מתאימים? יש שאלות? הירשמו עכשיו למפגש המתעניינים השני - 12.10.2020 בשעה 11:00

מה אנחנו מציעים?

פיילוט יישומי

מימון של עד 300,000 ש"ח לכל מיזם

 

 

מהלך הרחבה

מימון נוסף של 750,000 ש"ח לכל מיזם

 

 

איך מצטרפים?

כדי שההשתתפות תהיה פשוטה ולא תכביד על העושים במלאכה, חילקנו את הדיאדה לארבעה שלבים:

שלב 1: הגשה מקדמית מהירה

ניתן להגיש עד ה 21.10.2020. (תשובות בתוך 10 ימים)

שלב 2: הצעה מלאה

למי שקיבל תשובה חיובית בהגשה המקדמית.
ניתן להגיש עד 30.10.2020. (תשובות עד 1.12.2020)

שלב 3: פיילוט ישומי

למי שהצעתו המלאה התקבלה. מועד התחלה: דצמבר 2020

שלב 4: מהלך הרחבה

למי שעבר בהצלחה את שלב הפיילוט היישומי. מועד יקבע אינדיבידואלית בהתאם

    *בכפוף לעמידה בתנאי המכרז 

   *המידע באתר מובא לידיעה בלבד. תנאי המכרז המלאים מופיעים במסמכי המכרז

שותפים פילנתרופיים:

אריסון